Atelier de muzico-terapie “Metoda TOTEM”

Metoda TOTEM este un acronim al metaforei „Therapy Of Tribes Educating Minds” (Terapia triburilor care educă mintea) și include activități de musicoterapie, training și dezvoltare personală, educație nonformală, promovând concepte precum educația emoțională, leadership, atitudine nediscriminatorie, toleranță, lucru în echipă, fairplay, spirit civic și comunitar. Se utilizează instrumente de percuție de origine amerindiană, africană și asiatică împreună cu metafora ca element central în activitățile desfășurate. Printre acestea se numără: Djembe (tobe africane), Tamburine, Maracas, OceanDrum, Bol Tibetan, Tingsha, Caxixi, Clave și multe altele. Programul “Ritmul Emoțiilor – Primii Pași” pune accentul pe componenta de Educație Emoționala și Dezvoltare Personală a copilului, aceasta fiind importantă atât în dezvoltarea ce survine în primii ani, cât și în viața unui adolescent, precum și în cea a adultului. Cunoașterea emoțiilor fundamentale și a nevoilor acestora, precum și buna gestionare a lor poate conduce către desăvârșirea echilibrului între elementele culturii obiective – cea bazată pe gândire analitică, empirică și cuatificabilă – și cele aparținând culturii subiective, fiind determinate de percepția asupra propriei persoane și a celor din jur, senzații și emoții, cunoaștere intrapersonală și interpersonală.

“Dorim ca prin programul “Ritmul Emoțiilor – Primii Pași” să oferim un cadru în care exprimarea și cunoașterea sinelui, dar și procesul învățării să se desfășoare într-un mediu ludic, în care metafora, sunetul și povestea să fie punctul de plecare în demersul nostru.”

În componența acestui program pot fi regasiti cei 4H – Head, Heart, Hand, Health (Cap, Inimă, Mână, Sănătate), precum și tehnici specifice musicoterapiei – ascultarea activă, ascultarea pasivă, catharsis și povești terapeutice fiind doar câteva dintre acestea. De asemenea, pentru a putea oferi o experiență colectivă, dar și individual autentică – se îmbină și unele elemente ale Artei Teatrale cum ar fi jocul de rol și teatrul de improvizație, încurajând astfel copilul să găsească forma de exprimare cu care rezonează cel mai puternic.

Despre Formatori: Jean­Baptiste Odobestianu ­ Musicoterapeut atestat în Franța, licențiat în Pedagogie Socială, formator TOT Move cu sprijinul UEFA, fondator al Metodei TOTEM. De­-a lungul timpului a lucrat cu diferite categorii de persoane, punând în funcțiune proiecte destinate persoanelor nevăzătoare, copii și tineri instituționalizați în sistemul de protecție a copilului, persoane cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist și alte categorii defavorizate. A inițiat primul model de intervenție terapeutică prin musicoterapie cu instrumente de percuție destinata consumatorilor de droguri din România. Este de asemenea, formator în multiple proiecte Erasmus pentru organizații din România. Motto: Prima forma de educație a umanității este tribul, o educație cu participarea comunității la cerințele de supraviețuire și conviețuire a întregului trib.

Ana ­Maria Anghelescu,­ specializat în Antropologie și masterand al programului de Pedagogii Alternative și Arte Teatrale în Educație ­ FPSE București, formator, co­fondator Metoda TOTEM. A desfășurat activități destinate copiilor instituționalizați, persoane din medii defavorizate sau cu diverse forme de handicap, cu elevi, studenți și profesori din cadrul învățământului formal, colaborând în proiecte cu instituții și organizații precum P.M.B, D.G.A.S.P.C. sector 6, Teach For Romania, Cercetașii României, precum și în proiecte de tip Erasmus+. Motto: Procesul educațional își începe drumul de la intenția celui ce îl desfășoară.